Logo KB Piast

Dołącz do Klubu

Celem działania Klubu jest prowadzenie działalności w następujących dyscyplinach sportowych, rekreacji ruchowej, turystyce pieszej i rowerowej:
a) orientacji sportowej:
    - bieg na orientację (BnO)
    - rowerowa jazda na orientację (RJnO)
    - narciarski bieg na orientację (NBnO)
    - orientacja precyzyjna (OP)
b) lekkoatletyce;
c) biegach przełajowych i ulicznych;
d) wyścigach kolarskich i rowerowych;
e) marszach nordic walking, turystyce pieszej i rowerowej.

Celem Klubu jest:
a) planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów, studentów i osób dorosłych z terenu gminy Międzyrzecz;
b) promocja sportu i rekreacji ruchowej jako alternatywy aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;
c) organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych i promocji zdrowego stylu życia, turystyki i rekreacji ruchowej;
d) uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu gminnego i poza nim;
e) organizowanie współzawodnictwa sportowego w wybranych dyscyplinach sportowych;
f) organizowanie zawodów sportowych i imprez sportowych o zasięgu gminnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym;
g) współpraca z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami, klubami sportowymi o podobnym charakterze i celach działalności;
h) promocja postaw społecznych poprzez włączanie dzieci, młodzieży i dorosłych do aktywnego zaangażowania w wolontariat, integracja środowisk szkolnych;
i) popularyzowanie sportu wśród osób niepełnosprawnych umysłowo i ruchowo;
 j) promowanie Miasta i Gminy Międzyrzecz jako terenu do aktywnego uprawiania sportu, turystyki i rekreacji ruchowej;
k) wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju infrastruktury sportowej, turystycznej i rekreacyjnej, tworzenia ścieżek rowerowych, biegowych i szlaków turystycznych;
l) udział w realizacji ogólnokrajowych programów sportowych i rekreacyjnych skierowanych do młodzieży szkolnej i osób dorosłych. Jeśli lubisz biegać, truchtać i spędzać aktywność na świeżym powietrzu, możesz dołączyć do nas.

Zobacz również:

Statut Klubu Piast Międzyrzecz 

Deklaracja członkowska
 Składki członowskie w wysokości 10 zł należy wpłacać do końca każdego kwartału na konto:

28 8367 0000 0024 5557 1002 0001 - Gospodarczy Bank Wielkopolski

Klub Biegacza PIAST Międzyrzecz

Wojska Polskiego 26D/12, 66-300 Miedzyrzecz 

Tytuł wpłaty: Imię i nazwisko - składka członkowska za ... kwartał ... roku


Copyright 2016 - 2022 KB Piast Międzyrzecz | Realizacja: Tomasz Kazimierczak | Wszystkie prawa zastrzeżone | Unikalnych wizyt 227269